Plastik Hammadde
Plastik Hammadde

 

POLİETİLEN: PE

Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE)

Yüksek Yoğunluk Polietilen (YYPE)

Liner Alçak Yoğunluk Polietilen (LLDPE)

POLİPROPİLEN: PP

Homo Polimer Polipropilen (PP)

Kopolimer Polipropilen 

Random Kopolimer Polipropilen

POLİAMİD: PA

Poliamid 6

Poliamid 6,6

AKRİLONİTRİLBUTADİENSTİREN: ABS

POLİSTREN: PS

Antişok Polistiren

Kristal Polistiren

POLİVİNİLKLORÜR: PVC

Süspansiyon Polivinilklorür

Emülsiyon Polivinilklorür

POLİOKSİMETİLEN : POM Poliasetal

POLiKARBONAT: PC

STİRENAKRİLONİTRİL: SAN

YARDIMCI ÜRÜNLER: Masterbatch, Silikon Kalıp Ayırıcı Sprey