Plastik Poşetlerin Yasaklanması Çözüm Değil

PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı), plastik poşetlerle ilgili bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparak önemli bir panele imza attı. İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşen panel, plastik poşet üreticisi firmaların yanı sıra perakendecileri, Çevre Bakanlığı ve ÇEVKO temsilcilerini bir araya getirdi. Plastik poşetlerin Türkiye’deki geleceğinin tartışıldığı panelde önemli mesajlar verildi.

PAGEV’in, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın plastik poşetlerle ilgili politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak ve sektör temsilcilerinin görüşlerini aktarmak amacıyla öncülük yaptığı panel, ‘Alışveriş Poşetleri Uygulamaları-Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konu başlığı ile gerçekleşti. Plastik poşet üreticisi firmaların da katıldığı panelde, Çevre ve Orman Bakanlığı Ambalaj Atıkları Şube Müdürü Emine Aydınoğlu, PAGEV Teknik Uzmanı Funda Çetin, ÇEVKO Endüstri İlişkileri Bölüm Müdürü Alphan Eröztürk ve PERDER (İstanbul Perakendeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Biçen Marketleri Sahibi İhsan Biçen birer sunum yaptılar.

 

 

 

PAGEV Başkanı Selçuk Aksoy, plastik poşetlerin kullanım kolaylıkları nedeniyle kısa sürede filelerin ve kese kâğıtlarının yerini aldığına, çevreyi ise plastiklerin değil onları sorumsuzca çevreye bırakan insanların kirlettiğine dikkat çekti. Plastikleri günah keçisi ilan etmeden önce, çevreye olan katkılarının doğru analiz edilmesi gerektiğini belirten Aksoy, dünyadaki petrol kaynaklarının sadece yüzde 4’ünün plastiklerin üretimi için kullanıldığını söyledi.

Plastik poşetlerle ilgili modern yaklaşımın yasaklama olmadığının da altını çizen Aksoy, gelişmiş ülkelerde 3R (Reduce, Reuse, Recycle) adı verilen yaklaşımın benimsendiği bilgisini verdi. Kağıt torbaların, hem üretim hem de geri dönüşüm aşamalarında plastik poşetlere göre daha fazla enerji harcadığını, bunun da çevreci bir yaklaşım sayılamayacağını söyleyen Aksoy, plastik poşetleri verimli kullanarak ve geri dönüştürerek, çevrenin korunmasına katkı sağlanabileceğini vurguladı.

Avrupa Birliği ülkeleri ve dünyadaki plastik poşet uygulamaları hakkında örneklerin de verildiği panelde, genel yaklaşım plastik poşetlerin bilinçli bir şekilde kullanılması ve tüm ambalaj atıkları gibi çöp olarak değerlendirilmeden geri dönüşüme kazandırılması yönünde oldu. Plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla, sembolik de olsa belli bir ücretle satılması veya vergi getirilmesi konusu da gündeme getirildi. Tekrar kullanılabilen poşetler ve biyoçözünür poşetler alternatif çözüm önerileri arasında yer aldı.

Çevre ve Orman Bakanlığı Ambalaj Atıkları Şube Müdürü Emine Aydınoğlu, günde 17 milyon plastik poşetin atık hale geldiğini belirterek, plastik poşetlerin kullanımının en aza indirilmesi için tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın bu konuda çalışmalar yürüttüğü bilgisini de veren Aydınoğlu, plastik poşetlerin yasaklanmasının ise bir çözüm olmayacağını vurguladı.

ÇEVKO Endüstri İlişkileri Bölüm Müdürü Alphan Eröztürk, panelde yaptığı konuşmada, dünyadaki petrol kaynaklarının yüzde 4’ünün plastik üretimi için kullanıldığını, bu oranın da sadece yüzde 3’ünden plastik poşet üretildiğini söyledi. Günlük alışverişlerimizin vazgeçilmezi haline gelen plastik poşetlerin yasaklanmasının sosyal ve ekonomik açıdan olumlu değerlendirilmediğini belirten Eröztürk, sorunun malzeme sorunu olmadığını vurguladı. Alphan Eröztürk, plastik yerine başka bir malzeme konsada sorunun devam edeceğini, önemli olanın eldeki hammadden ya da üründen maksimum fayda sağlamak olduğunun altını çizdi. Eröztürk, davranış alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini belirterek, satış noktalarının kullanıcıları bilinçlendirmelerinin önemine dikkat çekti.

 

PAGEV Teknik Uzmanı Funda Çetin, yaptığı sunumda, çeşitli Avrupa Birliği ülkelerindeki plastik poşet uygulamaları hakkında örnekler verdi. AB ülkelerinin hiçbirinde plastik poşetlerin yasaklanmasının mümkün olmadığını, bu girişimlerin tümünün AB Komisyonu tarafından, AB anlaşmasına ve Ambalaj Direktifi’ne aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildiğini belirtti. Çetin ayrıca, plastik poşetlerin yasaklanmasının bir çözüm olmadığını da belirterek, “Poşetlerin parayla satıldığı veya yasaklandığı tüm ülkelerde istisnasız başka tür plastik poşetlerin kullanımının aynı oranda arttığı ve toplam malzeme kullanımının gerilemediği görülmüştür” dedi.

PERDER (İstanbul Perakendeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Biçen Marketleri Sahibi İhsan Biçen de plastik poşet kullanımı konusunda bilinçlenmenin önemine dikkat çekti. Biçen sunumunda, “Bir perakende noktasında tek başımıza tüketiciye fazla poşet kullanımının, çevremiz ve geleceğimiz için zararlı olduğunu zaman zaman anlattığımızda, tüketici biz market kuruluşlarının, sadece kendi menfaatimizi düşünüp, giderlerimizi azaltmak için kendisine fazla poşet vermediğimizi zannediyor” diye konuştu.

 

“Poşet tüketimi azaldı”

Migros Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ahu Başkut, toplantıda söz alarak kurumunun yaptığı uygulamaları anlattı. Başkut, “Migros, dünyada en ileri çözümlerden biri olan Oxo-bio çözünür poşetlerle doğayı koruyor. Zira bu poşetler kısa sürede doğada çözünüyor. Poşetler üzerinde bilgilendirici yazı ve görsellerle tüketiciyi bilinçlendiriyoruz. Her gün tüm Türkiye’deki Migros mağazalarında bu poşetlerle alışveriş yapanlar, Migros’un ilave maliyetle çevreye ve geleceğe yaptığı bu yatırımı net algılıyor. Bu konuda önemli bir kamuoyu kendiliğinden oluştu.  Çok geniş bir farkındalık kitlesel olarak yaygınlaşıyor. Tüm mağazalarımızda kasiyerleri tek tek bu konuda eğittik, ayrıca kasada görsellerle daha az tüketim için bilgilendirme yapıyoruz. Müşterilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ortak bilinç çalışmasının olumlu somut sonuçlarını alıyoruz. Bu sayede poşet kullanımı azaldı. Bu alandaki çalışmalar teşvik edildiğinde çoğalarak yayılacak ve bütünde çevre için kazanım olacaktır” dedi.